De Bakjuf
gespecialiseerd in persoonlijke taarten en cupcakes

Onze algemene voorwaarden en AVG regels...

Algemene voorwaarden; De Bakjuf

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten & diensten die De Bakjuf, Wilhelminastraat 21, 5161 HS Sprang-Capelle, KvK nummer 70181861, levert. Door een bestelling te plaatsten via internet of anderszins gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van De Bakjuf.

Artikel 2 Bestelling plaatsen
De Bakjuf ontvangt uw bestelling bij voorkeur zo ver mogelijk van te voren. Dit kan door een bestelling te plaatsen via de mail op debakjuf@gmail.com, info@debakjuf.nl of via messenger (Facebook). Prijsopgaven door De Bakjuf gegeven in persoonlijk contact zijn geldig. De bestelling is definitief als deze is doorgenomen met de klant en de klant akkoord heeft gegeven met het afgesproken bedrag en De Bakjuf hem kan inboeken.
Voor bestellingen of het gereserveerd houden van uw plaats/datum, langer dan 10 weken van tevoren, vragen wij u een aanbetaling van € 30,00.
De gewenste leverdatum blijft gedurende de offertetermijn van 7 dagen, voor u gereserveerd. Is de eventuele aanbetaling niet tijdig voldaan of is er geen akkoord gegeven, dan behoudt De Bakjuf zich het recht voor, om andere opdrachten aan te nemen voor de gewenste leverdatum en uw opdracht stilzwijgend te annuleren.
De betaling van het verschuldigde (restant)bedrag dient te geschieden, uiterlijk 4 dagen voor afhalen van de bestelling per bank of indien afgesproken contant bij het ophalen van de bestelling.
Het aantal personen van de bestelling kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de leverdatum naar beneden worden aangepast met een marge van maximaal 10%.
Het aantal personen van de bestelling kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de leverdatum en indien mogelijk in de planning, in overleg onbeperkt naar boven worden aangepast. De verrekening vindt plaats bij het ophalen van de bestelling.
Alle opdrachten kunnen worden afgehaald. Het tijdstip van ophalen wordt in de week voor de leverdatum in overleg met u bepaald. Bij het afhalen is het vervoer van de taart op eigen risico en De Bakjuf is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de geleverde producten, nadat deze zijn opgehaald.
De Bakjuf is niet verantwoordelijk voor leverings-, of communicatieproblemen, veroorzaakt door verkeerd doorgegeven informatie. Wijzigingen en dergelijke kunnen consequenties hebben voor de prijs zoals eerder overeengekomen. De Bakjuf behoud dan ook het recht om de prijs naar aanleiding van veranderingen en dergelijke aan te passen. Dit wordt altijd vooraf aan de klant gecommuniceerd.
Onze uitgevoerde opdrachten zijn handwerk en daardoor is iedere bestelling uniek. Wij maken nooit tweemaal exact hetzelfde ontwerp. Een bestelling wordt niet exact nagemaakt van een foto van een andere taartdecorateur. Een foto kan wel als richtlijn/inspiratie dienen zodat het idee kan worden benaderd.
U dient zelf aan te geven indien er sprake is van eventuele allergieën. De Bakjuf is niet aansprakelijk voor gevolgen veroorzaakt door allergische reacties.

Artikel 2.1 Bestelling betalen
Totdat de producten volledig betaald zijn, blijven de producten eigendom van De Bakjuf. De betaling kan contant of middels overschrijving gedaan worden tnv De Bakjuf, KNAB bank IBAN nr. NL08 KNAB 0504862936. Bij overschrijving graag onder vermelding van uw naam en afleverdatum en eventueel het factuurnummer. Betalingen op de bankrekening dienen uiterlijk 4 dagen voor het ophalen van de bestelling te zijn bijgeschreven.

Artikel 2.2 Bestelling annuleren
Tot uiterlijk 4 weken van te voren kan de bestelling geannuleerd worden per mail, bericht via Facebook of telefoon. Het annuleren van een bestelling kan dus NIET via WhatsApp of sms etc. Bij annulering van de opdracht binnen 3 weken (21 dagen) tot de datum, zal de restitutie 50% bedragen. (of 50% wordt alsnog gefactureerd). Bij een annulering binnen 1 week (7 dagen) ontvangt u een rekening voor het volledige bedrag, welke u moet voldoen binnen 8 dagen.
Het reserveergeld van € 30,00 wordt bij annulering NOOIT gerestitueerd!

Artikel 2.3 Taartbestelling aanpassen
Tot uiterlijk 10 dagen voor de afgesproken datum kunnen er, met goedkeuring van De Bakjuf, dingen aangepast worden in het ontwerp, hierna is het helaas niet meer mogelijk om veranderingen in de overeenkomst aan te brengen. Aanpassingen kunnen extra kosten met zich mee brengen en dit kan dus consequenties hebben voor de totale prijs. Hiervoor dient opnieuw akkoord te worden gegeven door u, voordat de wijzigingen worden doorgevoerd.

Artikel 3 Workshops
Voor alle workshops geldt een minimum aantal deelnemers van 6 personen. De workshops worden gegeven op locatie. D.w.z. de door de klant gearrangeerde workshopruimte of de workshopruimte die De Bakjuf heeft georganiseerd. Dit kan bij de klant op het woonadres zijn, alsmede een gehuurde locatie.
Aan de workshop-kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen aan workshops of workshopdata zijn voorbehouden aan De Bakjuf. Zijn er niet voldoende deelnemers voor een workshop (6), dan heeft u de keuze deel te nemen op een andere datum, of eventueel vooraf betaalde gelden volledig retour te ontvangen.
De workshopprijzen zijn, tenzij anders is aangegeven, inclusief alle ingrediënten en gebruik van materialen tijdens de workshop/kinderfeestje. Iedere deelnemer krijgt zijn/haar taart, cupcakes en/of decoraties na afloop mee in een taartdoos.
De Bakjuf is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door deelnemers aan materialen van derden.

Artikel 3.1 Workshop betalen
U bent pas ingeschreven bij de workshop, georganiseerd door De Bakjuf, als de betaling is ontvangen en u een bevestiging hiervan heeft ontvangen. Het totale bedrag van de workshop moet uiterlijk 14 dagen voor de workshop overgemaakt zijn tnv M. Baelemans, SNS bank IBAN nr. NL92 SNSB 0705633829.
Bij kinderfeestjes of iets van dien strekking, mag het totaalbedrag ook op de aangegeven periode contant betaald worden, dit kan alleen op afspraak. Wanneer het bedrag voldaan is, is de workshop definitief geboekt. De Bakjuf behoudt zich het recht voor om als er geen betaling heeft plaats gevonden je deelname aan de workshop te annuleren.

Artikel 3.2 Workshop annuleren
Bij annulering van de workshop tot 4 weken voor de datum worden er geen kosten in rekening gebracht, tot 3 weken voor de datum brengen we 25% van het workshopbedrag in rekening, tot 2 weken voor de datum krijgt u 50% retour, tot 1 week voor de datum 25% retour van het workshopbedrag. In de laatste week is er helaas geen restitutie meer mogelijk in verband met de gemaakte kosten. Workshops, of deelname aan workshops, kunnen geannuleerd worden per mail, via een bericht op Facebook of telefoon. Dus NIET via WhatsApp/sms. Indien u zelf iemand regelt die in uw plaats de workshop zal komen volgen, komen bovengenoemde voorwaarden (artikel 3.2) te vervallen.

Artikel 4 Kinderfeestjes
Voor kinderfeestjes geldt een minimum aantal deelnemers van 6 kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar (vanaf groep 3). De workshops worden gegeven op locatie. D.w.z. de door de klant gearrangeerde workshopruimte. Dit kan bij de klant op het woonadres zijn, alsmede een gehuurde locatie. De workshop bestaat altijd uit het vullen en decoreren van het geleverde gebakken goed. Wijzigingen in aantallen voor het kinderfeestje kunnen tot 5 dagen van tevoren worden aangegeven. Bij eventuele ziekte van een kind, dat na die periode valt, wordt 50% van de deelname van deze persoon gerestitueerd.
Het aantal deelnemers kan tot de uiterlijk 5 werkdagen voor de workshop/kinderfeestje, wanneer mogelijk in de planning, in overleg onbeperkt naar boven worden aangepast. Bij aanpassing van het aantal deelnemers volgt verrekening aan het einde van de workshop/kinderfeestje.
De workshopprijzen zijn, tenzij anders is aangegeven, inclusief alle ingrediënten en gebruik van materialen tijdens de workshop/kinderfeestje. Iedere deelnemer krijgt zijn/haar taart, cupcakes en/of decoraties na afloop mee in een taartdoos.

Artikel 5 (huwelijks)Taartbespreking / Proeverij
Indien een proeverij gewenst is kunnen we hiervoor een afspraak maken. Dit is altijd op een maandag of dinsdagavond en voor 2 personen. Aan het bespreken van een bestelling zijn geen kosten verbonden, de kosten van een proeverij bedragen € 25,00. Deze vindt altijd plaats aan het adres van De Bakjuf en dient contant te worden betaald of 4 dagen van tevoren worden overgemaakt op de bankrekening.

Artikel 6 Bezorging
Bruidstaarten of eventuele andere taarten, kunnen worden bezorgd op locatie. Deze kosten worden berekend bij een offerte. Bij bezorging op een derden-locatie dient u de locatie ervan op de hoogte te stellen dat u de taart door ons laat bezorgen. Tevens dient u De Bakjuf op de hoogte te stellen van de wensen van de locatie; ingang leveranciers, wel/niet in de koeling etc.
De Bakjuf is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de geleverde producten nadat deze afgeleverd op de gewenste locatie.

Artikel 7 Prijzen
De (richt)prijzen op de site zijn inclusief BTW. De prijzen op de site kunnen afwijken van de prijzen in de offerte. Dit kan te maken hebben met verschillende vullingen, decoraties, afwerkingen etc. De prijzen in de offerte zijn de juiste prijs. Onze prijzen fluctueren mee met de gestelde prijzen bij de leverancier.

Artikel 8 Klachten
Alle taarten worden met de grootste zorg vers bereid en gedecoreerd. Mocht u echter toch niet tevreden zijn, bewaart u dan een gedeelte van het geleverde product, om uw klacht te kunnen aantonen, en meldt uw klacht binnen 12 uur na levering aan De Bakjuf, zodat wij uw klacht kunnen beoordelen en aan een passende oplossing kunnen werken. Klachten die later dan 12 uur na ophalen/bezorgen worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen, tenzij anders is overeengekomen.
De Bakjuf is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de taart of de condities waarbij de taart bewaard wordt thuis of op locatie.

Artikel 9 Privacy
De Bakjuf gaat zorgvuldig met de privacy van de klant om en garandeert de klant dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. We gebruiken de gegevens van de klant alleen om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.

Artikel 9.1 Privacy & foto’s
Bij het afsluiten van een workshop gaat u akkoord met het plaatsen van foto’s op onze website. Hierop kunnen personen te zien zijn. Indien vooraf aangegeven worden deze niet geplaatst of de persoon onherkenbaar in beeld gebracht. Tenzij anders aangegeven wordt er altijd een foto van uw opdracht geplaatst op onze Facebookpagina en website. Dit geschiedt altijd na het uitleveren van de opdracht.

Artikel 10 Rechten
Alle rechten van de foto’s zijn voorbehouden aan De Bakjuf. Door een bestelling te plaatsen, of een workshop/kinderfeest te boeken bij De Bakjuf gaat u automatisch akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden
De Bakjuf is een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende privé aangelegenheden, waardoor een opdracht niet door kan gaan, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. De Bakjuf zal in een dergelijk geval haar uiterste best doen om (in overleg met de klant) een vervangende bakker te vinden om de opdracht over te nemen.
Indien er toch een annulering plaatsvindt door De Bakjuf, zal bij vooruit betalen het bedrag teruggestort worden op het bankrekeningnummer van de klant. Dit kan echter nooit meer zijn als het bedrag dat voor de opdracht is betaald.
Gepubliceerd; januari 2018
Edit: Adreswijziging nov. 2018. kleine aanpassingen najaar 2021.
Edit: Overgezet nieuwe website, opnieuw doorlopen, februari 2022.
Edit: Nieuw banknummer mei 2022.

AVG privacy-verklaring:
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ter beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en dat deze gegevens nooit en te nimmer mag en kan herleiden naar onbedoelde en niet toelaatbare digitale locaties heeft De Bakjuf, om u het strikte vertrouwen te geven , deze wettelijke AVG-privacy verklaring aan u kenbaar gemaakt.
Privacy Statement (AVG).
De Bakjuf gevestigd aan : Wilhelminastraat 21, 5161HS in Sprang-Capelle.
De Bakjuf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze wettelijke AVG privacyverklaring.
De verantwoordelijke – Marloes Baelemans – rechtspersoon van De Bakjuf is te bereiken via:
debakjuf@gmail.com of info@debakjuf.nl
Belangrijk:
Er zijn drie soorten organisaties die onder de verordening verplicht zijn een** FG te hebben:
1.De overheid.
2.Organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het doen van verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen.
3.Organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het op grote schaal verwerken van bijzondere gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Bakjuf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam, ofwel Facebooknaam
– Adresgegevens bij bezorgen of workshop
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– geslacht: man-vrouw-jongen-meisje
– Aanvullende informatie betreft: trouwdatum-geboortedatum-leeftijd betreft verjaardag-datum kinderfeest-doopfeest-jubileum-openings feest en aanverwante gegevens die nodig zijn om opdrachten te verwerken.
– digitaal verzenden van uw factuur/opdrachtbevestiging
– aanmelden workshops
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website/Facebook/Instagram aan te maken of reviews te geven in digitale correspondentie en telefonisch.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van wettelijke verzorger(s) ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan expliciet betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij -onbewust- zonder die en uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debakjuf.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Bakjuf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling betreft opdrachtbevestiging
– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en op te halen bij afleveradres
– De Bakjuf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte m.b.t. Uw factuur met btw.
–Juridische afwikkeling bij eventuele schade/letsel/vermissing/diefstal/geschillen

Geautomatiseerde besluitvorming
De Bakjuf neemt niet en nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoonlijk individu (bijvoorbeeld een medewerker van De Bakjuf) tussen zit.
De Bakjuf gebruikt de daarvoor bestemde computerprogramma’s of beveiligingssystemen die voldoen aan de wettelijk Europese AVG privacyregelgeving. Deze beveiligingssystemen cq. firewalls voldoen ten alle tijde aan de daarvoor bestemde updates.
De Bakjuf verklaart dat deze alle voorzorg zal handhaven om haar website door eventuele hackers en Ransom Ware aanvallen te beveiligen. De Bakjuf verklaart dat alle gerelateerde data veilig en versleuteld zijn opgeslagen op bijvoorbeeld een externe harde schijf.
Tevens zal De Bakjuf bij een datalek deze verplicht melden aan de desbetreffende instanties.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw persoonlijke foto's-teksten-profielen op onder andere Facebook-Instagram-Twitter-expliciet niet gepost.
De Bakjuf werkt over en met beveiligde internetverbindingen en desbetreffende data die ten alle tijde binnen de Europese grenzen gewaarborgd blijft.
Gegevens op papier worden veilig bewaard en bevat niet meer informatie dan bestelinformatie uit voorgaande bestellingen.
Ook heeft De Bakjuf in deze alles mbt. deze verplichte AVG privacyverklaring op wettelijke verplichte orde.
De Bakjuf werkt met Facebook/Gmail/Simplesite laptop om u te van dienst te kunnen zijn met de beantwoording van uw digitale aanvragen of andere vragen.
De Bedrijfs-laptop van en ten behoeve van De Bakjuf is volledig beveiligd met verschillende beveiligingssoftware.
Hoe lang uw persoonsgegevens bewaart cq. in file houdt.
De Bakjuf bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Er is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties cq. MKB ondernemingen bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Bakjuf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Bakjuf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
De Bakjuf gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: debakjuf@gmail.com of info@debakjuf.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Onherkenbaar! Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Bakjuf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk en/of vermoedens heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via debakjuf@gmail.com of info@debakjuf.nl
De Bakjuf te Sprang-Capelle verklaart dat zij alles in het mogelijke zal bewerkstelligen door deze wettelijke verplichte AVG privacyverklaring volgens de Europese wetgeving na te streven te hanteren en uit te voeren.
Tevens relateert deze privacyverklaring aan de richtlijnen opgesteld door desbetreffende officiële Nederlands Rijks Overheidsinstanties.